A coordinadora

A coordinadora de SONdeTEO foi elixida na súa asemblea do pasado 19 de xullo de 2019, por un período de 18 meses, tal e como figura no artigo 15 dos Estatutos, que regulan este órgano, o de máxima decisión entre asembleas.

Os cargos e a distribución de responsabilidades é a seguinte:

  • O portavoz: Jorge Carballido Salgado
  • A organización: María López Álvarez (concelleira delegada de Lingua e Mocidade)
  • A economía e as finanzas: Carlos Franco Sanmartín
  • A comunicación: Raquel Martiz Casal
  • A loxística: Iria Otero Romero (concelleira delegada de Mobilidade, Comercio, Turismo, Emprego e Igualdade)