SONdeTEO no goberno 2019-2023

De esquerda a dereita

Iria Otero Romero. Concelleira delegada de Mobilidade, Comercio, Turismo, Emprego e Igualdade.

Ignacio Iglesias Villar. Concelleiro delegado de Benestar, Persoal e Deportes.

Rafa Sisto. Alcalde e responsable das áreas de Medio Ambiente, Xestión da auga e do lixo, Economía e facenda, e Comunicación.

María López Álvarez. Concelleira delegada de Lingua e Mocidade.